Odricanje od odgovornosti


Odricanje od odgovornosti

Ovaj obrazac Odricanja od odgovornosti treba osigurati da su svi koji kupe izlet ili putovanje svjesni rizika koje ono donosi. Potpisivanjem ovog obrasca Odricanja od odgovornosti potvrđujete da ste upoznati i potpuno informirani o svim rizicima koje mogu proizići iz kajakarenja, bicikliranja, planinarenja i vožnje četverocikala (quad).*

Nadalje svojim izborom da sudjelujete u nekoj od aktivnosti koje su predmet ovog Odricanja od odgovornosti oslobađate od odgovornosti Velebit aktivnosti, njihove vlasnike, zaposlenike i sve druge povezane plaćene usluge za bilo kakvu ozljedu, bolest, invalidnost ili smrt, kao i za gubitak i/ili štetu nanesenu osobama ili predmetima u vašem vlasništvu.

Molimo pročitajte i budite sigurni da razumijete posljedice koje mogu nastati potpisivanjem. Podatke popunite točno i istinito.

Ja, _______________________________, sam svjestan da putovanja i izleti koje pruža Velebit aktivnosti j.d.o.o. mogu uključivati slijedeće aktivnosti: kajakarenje, bicikliranje, planinarenje i vožnju četverocikla (quad).*

Svjestan sam da kajakarenje, bicikliranje, planinarenje, vožnja četverocikla (quad)* mogu biti opasni i uključuju rizik. Razumijem da sudjelujem u kajakarenju, bicikliranju, planinarenju, vožnji četverocikla (quada)* na svoj vlastiti rizik, te da nemar ili neki drugi čimbenici mogu uzrokovati osobnu ozljedu, ozljedu drugog, bolest, trajnu invalidnost ili smrt.

Također preuzimam potpunu odgovornost za moje/u maloljetnu/o dijete/djecu_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Svjestan sam da ove opasnosti i rizici mogu nastati zbog raznih čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na greške u opremi i/ili neispravnost opreme (moje ili od drugih sudionika), nemar (moj ili drugih sudionika), izlaganje ekstremnim uvjetima, prirodnim uvjetima ili zbog više sile.

Potpuno svjestan, u cijelosti razumijem i prihvaćam sve rizike i svojevoljno želim sudjelovati u ovoj aktivnosti.

Potpis:____________________________________________

Datum:____________________________________________

*izaberi jednu ili više aktivnosti

Pravila Quad avanture PDF

Odricanje od odgovornosti PDF